Câu hỏi:

05/11/2022 295

Sắp xếp các sự kiện theo trình tự thời gian:

1. Pha Ngừm thống nhất các tộc Lào, lên ngôi vua, đặt tên nước là Lan Xang.

2. Người Lào Lùm di chuyển đến vùng đồng bằng ven sông Mê Công, sống hòa hợp với người Lào Thơng.

3. Lan Xang chiến thắng quân xâm lược Miến Điện.

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: C

- Thế kỉ XIII, một nhóm người nói tiếng Thái đến định cư ở những vùng đồng bằng ven sông Mê Công, sinh sống hòa hợp với người Lào Thơng. Họ được gọi là người Lào Lùm

- Năm 1353, một tộc trưởng tên là Pha Ngừm đã tập hợp và thống nhất các tộc Lào, lên ngôi vua, đặt tên nước là Lan Xang (nghĩa là Triệu Voi)

- Năm 1565, người Lào đã chiến thắng quân xâm lược Miến Điện, bảo vệ được lãnh thổ và nền độc lập của mình

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trước khi vương quốc Lan Xang ra đời, trên lãnh thổ vương quốc có những tộc người nào sinh sống?

Xem đáp án » 05/11/2022 2,539

Câu 2:

Tôn giáo nào có ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống văn hóa, xã hội Lào?

Xem đáp án » 05/11/2022 2,388

Câu 3:

Điệu múa truyền thống của người Lào là

Xem đáp án » 05/11/2022 2,186

Câu 4:

Đơn vị hành chính cấp địa phương của vương quốc Lan Xang là

Xem đáp án » 05/11/2022 1,746

Câu 5:

Vương quốc Lan Xang thi hành chính sách đối ngoại như thế nào?

Xem đáp án » 05/11/2022 1,611

Câu 6:

Nội dung nào sau đây không đúng khi nói về sự phát triển kinh tế của vương quốc Lan Xang?

Xem đáp án » 05/11/2022 1,441

Câu 7:

Thế kỉ XIII, chữ Lào ra đời với các nét chữ cong, cùng dạng với chữ viết của

Xem đáp án » 05/11/2022 1,279

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn
tuyen-dung-giao-vien-1900