Câu hỏi:

05/11/2022 1,636

Tầng lớp giữ địa vị thống trị trong xã hội thời Ngô - Đinh- Tiền Lê là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: DXã hội thời Ngô, Đinh, Tiền Lê gồm hai bộ phận thống trị và bị trị, có địa vị chính trị và kinh tế khác nhau. Vua, quan và một bộ phận nhà sư, đạo sĩ giữ địa vị thống trị (SGK - Trang 55)

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đơn vị hành chính cấp cơ sở trong bộ máy chính quyền dưới thời Đinh - Tiền Lê là

Xem đáp án » 05/11/2022 1,412

Câu 2:

Nội dung nào dưới đây phản ánh đúng ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống Tống năm 981?

Xem đáp án » 05/11/2022 911

Câu 3:

Người đã chỉ huy nhân dân Đại Cồ Việt tiến hành cuộc kháng chiến chống Tống năm 981 là

Xem đáp án » 05/11/2022 582

Câu 4:

Nhà Tống lợi dụng cơ hội nào để lăm le xâm lược Đại Cồ Việt?

Xem đáp án » 05/11/2022 512

Câu 5:

Vua Đinh Tiên Hoàng đã đặt quốc hiệu nước ta là

Xem đáp án » 05/11/2022 448

Câu 6:

Kế sách đánh giặc nào đã được Lê Hoàn vận dụng trong cuộc kháng chiến chống Tống (năm 981)?

Xem đáp án » 05/11/2022 382

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK