Câu hỏi:

05/11/2022 912

Nội dung nào dưới đây phản ánh đúng ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống Tống năm 981?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: B

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Tống (981) đã bảo vệ vững chắc nền độc lập của nhà nước Đại Cồ Việt.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tầng lớp giữ địa vị thống trị trong xã hội thời Ngô - Đinh- Tiền Lê là

Xem đáp án » 05/11/2022 1,636

Câu 2:

Đơn vị hành chính cấp cơ sở trong bộ máy chính quyền dưới thời Đinh - Tiền Lê là

Xem đáp án » 05/11/2022 1,412

Câu 3:

Người đã chỉ huy nhân dân Đại Cồ Việt tiến hành cuộc kháng chiến chống Tống năm 981 là

Xem đáp án » 05/11/2022 582

Câu 4:

Nhà Tống lợi dụng cơ hội nào để lăm le xâm lược Đại Cồ Việt?

Xem đáp án » 05/11/2022 512

Câu 5:

Vua Đinh Tiên Hoàng đã đặt quốc hiệu nước ta là

Xem đáp án » 05/11/2022 448

Câu 6:

Kế sách đánh giặc nào đã được Lê Hoàn vận dụng trong cuộc kháng chiến chống Tống (năm 981)?

Xem đáp án » 05/11/2022 382

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK