Câu hỏi:

05/11/2022 292

Việc Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế, đặt quốc hiệu Đại Cồ Việt có ý nghĩa như thế nào?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: A

Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế (Đinh Tiên Hoàng), đặt tên nước là Đại Cồ Việt, đóng đô ở Hoa Lư (Ninh Bình), lấy niên hiệu là Thái Bình, đúc tiền “Thái Bình hưng bảo”, khẳng định vị thế độc lập của Đại Cồ Việt (SGK - Trang 53)

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tầng lớp giữ địa vị thống trị trong xã hội thời Ngô - Đinh- Tiền Lê là

Xem đáp án » 05/11/2022 1,636

Câu 2:

Đơn vị hành chính cấp cơ sở trong bộ máy chính quyền dưới thời Đinh - Tiền Lê là

Xem đáp án » 05/11/2022 1,412

Câu 3:

Nội dung nào dưới đây phản ánh đúng ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống Tống năm 981?

Xem đáp án » 05/11/2022 912

Câu 4:

Người đã chỉ huy nhân dân Đại Cồ Việt tiến hành cuộc kháng chiến chống Tống năm 981 là

Xem đáp án » 05/11/2022 582

Câu 5:

Nhà Tống lợi dụng cơ hội nào để lăm le xâm lược Đại Cồ Việt?

Xem đáp án » 05/11/2022 512

Câu 6:

Vua Đinh Tiên Hoàng đã đặt quốc hiệu nước ta là

Xem đáp án » 05/11/2022 448

Câu 7:

Kế sách đánh giặc nào đã được Lê Hoàn vận dụng trong cuộc kháng chiến chống Tống (năm 981)?

Xem đáp án » 05/11/2022 382

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK