Câu hỏi:

13/07/2024 507

Hãy sắp xếp lại mục tiêu chính tương ứng với mỗi giai đoạn xử lí nước thải trong bảng dưới đây. Hãy cho biết vai trò của vi sinh vật trong các giai đoạn xử lí nước thải có liên quan.

Các giai đoạn xử lí nước thải

Mục tiêu chính

1) Xử lí nước thải bậc một

a) Loại bỏ các chất hữu cơ hòa tan bằng biện pháp sinh học.

2) Xử lí nước thải bậc hai

b) Loại bỏ nguồn dinh dưỡng vô cơ bằng các biện pháp sinh học, hóa học.

3) Xử lí nước thải bậc ba

c) Loại bỏ rác thải rắn không hòa tan bằng cách lắng, sàng lọc, bổ sung phèn và các chất đông tụ khác cùng các quy trình vật lí khác.

 

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Sắp xếp lại mục tiêu chính tương ứng với mỗi giai đoạn xử lí nước thải:

Các giai đoạn xử lí nước thải

Mục tiêu chính

1) Xử lí nước thải bậc một

c) Loại bỏ rác thải rắn không hòa tan bằng cách lắng, sàng lọc, bổ sung phèn và các chất đông tụ khác cùng các quy trình vật lí khác.

2) Xử lí nước thải bậc hai

a) Loại bỏ các chất hữu cơ hòa tan bằng biện pháp sinh học.

3) Xử lí nước thải bậc ba

b) Loại bỏ nguồn dinh dưỡng vô cơ bằng các biện pháp sinh học, hóa học.

- Vai trò của vi sinh vật trong các giai đoạn xử lí nước thải có liên quan:

+ Vai trò của vi sinh vật trong xử lí nước thải bậc hai: Chuyển hóa chất hữu cơ bằng hình thức phân giải hiếu khí hoặc kị khí thành sinh khối vi sinh vật và khí CO2.

+ Vai trò của vi sinh vật trong xử lí nước thải bậc ba: Chuyển hóa các nguồn dinh dưỡng vô cơ (nitrogen, phosphorus ở dạng hợp chất vô cơ; các kim loại nặng;…).

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nêu những loại sản phẩm của công nghệ vi sinh vật dùng trong xử lí ô nhiễm môi trường mà em biết.

Xem đáp án » 13/07/2024 1,593

Câu 2:

Dựa vào hình 12.3 và 12.4 mô tả các bước xử lí ô nhiễm đất bằng phục hồi sinh học.

Dựa vào hình 12.3 và 12.4 mô tả các bước xử lí ô nhiễm đất bằng phục hồi sinh học. (ảnh 1)
Dựa vào hình 12.3 và 12.4 mô tả các bước xử lí ô nhiễm đất bằng phục hồi sinh học. (ảnh 2)

Xem đáp án » 13/07/2024 967

Câu 3:

Dựa vào hình 12.5 mô tả các bước xử lí ô nhiễm nước bằng phục hồi sinh học.

Dựa vào hình 12.5 mô tả các bước xử lí ô nhiễm nước bằng phục hồi sinh học. (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/07/2024 771

Câu 4:

Vấn đề đất ô nhiễm dioxine ở nhiều địa phương của Việt Nam đã được nghiên cứu xử lí bằng nhiều công nghệ khác nhau. Hãy tìm hiểu và tóm tắt lại công nghệ sử dụng vi sinh vật để xử lí đất nhiễm dioxine ở Việt Nam.

Xem đáp án » 07/11/2022 631

Câu 5:

Tại sao cần bổ sung các chất vô cơ như nitrogen và phosphorus vào môi trường đất bị ô nhiễm hydrocarbon mà không cần bổ sung glucose?

Xem đáp án » 13/07/2024 548

Câu 6:

Sự khác nhau giữa xử lí nước thải hiếu khí và kị khí bậc hai là gì? Kết quả của quá trình xử lí kị khí nước thải là gì?

Xem đáp án » 13/07/2024 490

Bình luận


Bình luận