Câu hỏi:

08/11/2022 295

b) Tính xác suất của các biến cố A.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải

b) Xác suất của biến cố A là \(\frac{1}{{90}}\).

Giải thích thêm:

Ta có các biến cố:

Ai: “Viết được số i”, với 10 i 99, i 85.

A: “Viết được số 85”.

Ta thấy các biến cố Ai (10 i 99, i 85) có đồng khả năng xảy ra nên mỗi biến cố có xác suất xảy ra là \(\frac{1}{{90}}\).

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong một hộp có 8 quả bóng trắng, 7 quả bóng đỏ và 5 quả bóng xanh. Không nhìn vào hộp, lấy ra 12 quả bóng. Tính xác suất của biến cố “ Các bóng còn lại trong hộp có 3 quả bóng cùng màu.”

Xem đáp án » 08/11/2022 1,345

Câu 2:

Viết ngẫu nhiên một số nguyên dương có hai chữ số. Xét các biến cố sau:

A: “ Số vừa viết chia hết cho cả 5 và 17.”

B: “ Số vừa viết chia 10 dư 1.”

C: “ Số vừa viết là số chính phương.”

a) Trong ba biến cố trên, biến cố nào có khả năng xảy ra cao nhất?

Xem đáp án » 08/11/2022 1,035

Câu 3:

Quay vòng quay như hình bên một lần. Xét các biến cố:

Media VietJack

A: “ Mũi tên chỉ vào ô ghi một nguyên âm”.

B: “ Mũi tên chỉ vào ô ghi một phụ âm”.

C: “ Mũi tên chỉ vào ô ghi chữ K”.

a) Trong hai biến cố A và B, biến cố nào có khả năng xảy ra cao hơn?

b) Tính xác suất của biến cố C.

Xem đáp án » 08/11/2022 1,029

Câu 4:

Sáu mặt của một con xúc xắc được ghi các số 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gieo đồng thời hai con xúc xắc. Tính xác suất của các biến cố sau?

Media VietJack

A: “ Tổng các số xuất hiện trên hai xúc xắc không lớn hơn 12.”

B: “ Hiệu các số xuất hiện trên hai xúc xắc bằng 6.”

Xem đáp án » 08/11/2022 646

Câu 5:

Lớp 7A có 35 học sinh. Đội văn nghệ của lớp có 9 bạn trong đó có 8 bạn nữ.

a) Chọn ngẫu nhiên một bạn thuộc đội văn nghệ. Hỏi khả năng sẽ chọn được bạn nam hay bạn nữ cao hơn?

b) Cô giáo chọn ngẫu nhiên một bạn trong lớp 7A để hát cho cả lớp nghe. Tính xác suất cô giáo chọn được đúng bạn nam thuộc đội văn nghệ.

Xem đáp án » 08/11/2022 599

Câu 6:

Hai biến cố nào là đồng khả năng (có khả năng xảy ra như nhau)?

A. F và H;

B. E và F;

C. E và G;

D. G và H.

Xem đáp án » 08/11/2022 514

Câu 7:

Trong túi có 5 tấm thẻ, mỗi thẻ được ghi một trong các số: 8, 16, 19, 20 và 25. Lấy ngẫu nhiên từ trong túi ra một tấm thẻ. Xét các biến cố sau:

A: “ Lấy được tấm thẻ ghi số chính phương.”

B: “ Lấy được tấm thẻ ghi số nguyên tố.”

C: “ Lấy được tấm thẻ ghi bội số của 6.”

a) Trong hai biến cố A và B, biến cố nào có khả năng xảy ra cao hơn?

b) Tính xác suất của các biến cố B và C.

Xem đáp án » 08/11/2022 363

Bình luận


Bình luận