Câu hỏi:

13/11/2022 63

Dựa vào thông tin ở cột A, em hãy điền vào cột B tên của các chính sách cai trị trong lĩnh vực chính trị, xã hội, văn hoá của chính quyền phong kiến phương Bắc ở nước ta.

Cột A. Chính sách

Cột B. Lĩnh vực

1. Truyền bá Nho giáo.

 

 

2. Bắt nhân dân ta phải thay đổi phong tục.

 

3. Đưa người Hán đến ở lẫn với người Việt.

 

4. Sáp nhập Âu Lạc thành quận, huyện của Trung Quốc.

 

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Cột A. Chính sách

Cột B. Lĩnh vực

1. Truyền bá Nho giáo.

Văn hóa

2. Bắt nhân dân ta phải thay đổi phong tục.

Văn hóa

3. Đưa người Hán đến ở lẫn với người Việt.

Văn hóa

4. Sáp nhập Âu Lạc thành quận, huyện của Trung Quốc.

Chính trị 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chính quyền đô hộ phương Bắc đã thi hành chính sách độc quyền về

Xem đáp án » 13/11/2022 777

Câu 2:

Chính quyền đô hộ phương Bắc truyền bá Nho giáo, tư tưởng lễ giáo phong kiến Trung Quốc vào Việt Nam nhằm mục đích gì?

Xem đáp án » 13/11/2022 663

Câu 3:

Trong tổ chức cai trị, chính sách của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước Âu Lạc là gì?

Xem đáp án » 13/11/2022 594

Câu 4:

Hoàn thành sơ đồ tư duy theo mẫu bên dưới về các chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc đối với Giao Châu - An Nam trong thời Bắc thuộc.

Bài 16: Chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của Việt Nam thời kì Bắc thuộc

Xem đáp án » 13/11/2022 333

Câu 5:

Em hãy điền vào chỗ trống những từ và cụm từ thể hiện chính sách bóc lột kinh tế của chính quyền phong kiến đô hộ phương Bắc đối với nước ta.

Bài 16: Chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của Việt Nam thời kì Bắc thuộc

Xem đáp án » 13/11/2022 135

Câu 6:

Dựa vào mục 1 phần II trong SGK, em hãy vẽ một sơ đồ tư duy theo gợi ý bên dưới để trình bày về tình hình kinh tế của nước ta trong thời Bắc thuộc.

Bài 16: Chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của Việt Nam thời kì Bắc thuộc

Xem đáp án » 13/11/2022 110

Câu 7:

Mâu thuẫn bao trùm trong xã hội nước ta thời Bắc thuộc là

Xem đáp án » 13/11/2022 90

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK