Câu hỏi:

14/11/2022 60

õ đệm và vận động cơ thể cho bài hát Kỉ niệm xưa theo mẫu dưới đây:

Bài đọc nhạc số 7 - Bài hát Kỉ niệm xưa

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Học sinh tự thực hành

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

 Kể tên 1 hoặc 2 bài hát nước ngoài mà em biết

Xem đáp án » 14/11/2022 92

Câu 2:

Đọc giai điệu Bài đọc nhạc số 7 – Kỉ niệm xưa

Xem đáp án » 14/11/2022 89

Câu 3:

Đọc thang âm dưới đây (SGK trang 50)

Bài đọc nhạc số 7 - Bài hát Kỉ niệm xưa

Xem đáp án » 14/11/2022 68

Câu 4:

 Hãy cho biết tác dụng của các dấu hóa trong khuông nhạc dưới đây: (SGK trang 51)

 Các bậc chuyển hóa, dấu hóa

Xem đáp án » 14/11/2022 68

Câu 5:

Kể tên các loại dấu hóa và cho biết tác dụng của chúng. (SGK trang 53)

Xem đáp án » 14/11/2022 61

Câu 6:

 Nghe bài hát và nêu cảm nhận của em (SGK trang 50)

Xem đáp án » 14/11/2022 52

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK