Câu hỏi:

14/11/2022 48

Xác định số cung giữa hai bậc âm trong các mẫu dưới đây:

 Giới thiệu một số nhạc cụ phương Tây

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

a. 2 cung

b. 1 cung

c. 2,5 cung

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

 Kể tên 1 hoặc 2 bài hát nước ngoài mà em biết

Xem đáp án » 14/11/2022 93

Câu 2:

Đọc giai điệu Bài đọc nhạc số 7 – Kỉ niệm xưa

Xem đáp án » 14/11/2022 90

Câu 3:

 Hãy cho biết tác dụng của các dấu hóa trong khuông nhạc dưới đây: (SGK trang 51)

 Các bậc chuyển hóa, dấu hóa

Xem đáp án » 14/11/2022 73

Câu 4:

Đọc thang âm dưới đây (SGK trang 50)

Bài đọc nhạc số 7 - Bài hát Kỉ niệm xưa

Xem đáp án » 14/11/2022 69

Câu 5:

õ đệm và vận động cơ thể cho bài hát Kỉ niệm xưa theo mẫu dưới đây:

Bài đọc nhạc số 7 - Bài hát Kỉ niệm xưa

Xem đáp án » 14/11/2022 62

Câu 6:

Kể tên các loại dấu hóa và cho biết tác dụng của chúng. (SGK trang 53)

Xem đáp án » 14/11/2022 62

Câu 7:

 Nghe bài hát và nêu cảm nhận của em (SGK trang 50)

Xem đáp án » 14/11/2022 53

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK