Câu hỏi:

25/11/2022 192

Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau.

☐ “Chính sự cốt chuộng khoan dung, giản dị, nhân dân đều được yên vui” là chủ trương của cuộc cải cách đầu tiên trong lịch sử nước ta.

☐ Sau khi tiến hành cải cách thắng lợi, Dương Đình Nghệ tự xưng là Tiết độ sứ, tiếp tục xây dựng nền tự chủ nước nhà.

☐ Ngô Quyền cho rằng: Nếu sai người đem cọc lớn vạt nhọn đầu bịt đóng ngầm ở dưới lòng sông, đợi khi thuyền của quân Nam hán theo nước triều lên vào trong hàng cọc thì sau đó quân ta dễ bề chế ngự.

☐ Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 đã bước đầu chấm dứt thời kì Bắc thuộc và mở ra kỉ nguyên độc lập, tự chủ lâu dài cho dân tộc.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đ☐ “Chính sự cốt chuộng khoan dung, giản dị, nhân dân đều được yên vui” là chủ trương của cuộc cải cách đầu tiên trong lịch sử nước ta.

S☐ Sau khi tiến hành cải cách thắng lợi, Dương Đình Nghệ tự xưng là Tiết độ sứ, tiếp tục xây dựng nền tự chủ nước nhà.

Đ☐ Ngô Quyền cho rằng: Nếu sai người đem cọc lớn vạt nhọn đầu bịt đóng ngầm ở dưới lòng sông, đợi khi thuyền của quân Nam hán theo nước triều lên vào trong hàng cọc thì sau đó quân ta dễ bề chế ngự.

S☐ Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 đã bước đầu chấm dứt thời kì Bắc thuộc và mở ra kỉ nguyên độc lập, tự chủ lâu dài cho dân tộc.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dựa vào lược đồ dưới đây và kiến thức đã học, em hãy viết đoạn văn ngắn trình bày những thông tin cơ bản về cuộc kháng chiến chống Nam Hán lần thứ nhất (930 - 931)
Dựa vào lược đồ dưới đây và kiến thức đã học, em hãy viết đoạn văn ngắn trình bày những thông tin

Xem đáp án » 25/11/2022 257

Câu 2:

Đọc đoạn tư liệu dưới đây và hoàn thành bảng về tiến trình trận đánh giữa quân Nam Hán với quân ta trên sông Bạch Đằng (năm 938) bằng các dữ kiện tương ứng.
Đọc đoạn tư liệu dưới đây và hoàn thành bảng về tiến trình trận đánh giữa quân Nam Hán

Xem đáp án » 25/11/2022 235

Câu 3:

Hãy giải ô chữ và tìm từ khóa của ô chữ theo hàng dọc (in đậm)
Hãy giải ô chữ và tìm từ khóa của ô chữ theo hàng dọc

Xem đáp án » 25/11/2022 172

Câu 4:

Giả sử: Khi lí giải về nguyên nhân chiến thắng Bạch Đằng năm 938 có hai ý kiến trái ngược nhau như sau:

1. Nhờ tài năng của Ngô Quyền “mưu cũng giỏi mà đánh cũng giỏi”

2. Do Nam Hán là nước nhỏ, chủ trương của giặc lại là “đứa trẻ dại: nên Ngô Quyền đã ăn may” mà đánh thắng.

Em đồng ý với ý kiến nào? Vì sao

Xem đáp án » 25/11/2022 156

Câu 5:

Dựa vào nội dung bài học, hãy nối nhân vật lịch sử ở cột A với thông tin cột B phù hợp
Dựa vào nội dung bài học, hãy nối nhân vật lịch sử ở cột A với thông tin cột B phù hợp

Xem đáp án » 25/11/2022 149

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK