Câu hỏi:

25/11/2022 256

Quan sát các hình sau, em có nhận xét gì về đời sống vật chất, tinh thần của cư dân Chăm-pa thời kì này?
Quan sát các hình sau, em có nhận xét gì về đời sống vật chất, tinh thần của cư dân Chăm-pa

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Với chiếc bình gốm men lam cô ban là sản phẩm thủ công của Ả-rập. Việc tìm thấy các mảnh vỡ của bình gốm men lam tại Cù Lao Chàm đã cho thấy: Cù Lao Chàm là một cảng thị - trung tâm thu hút nhiều thuyên buôn nước ngoài đến trao đổi buôn bán, là điểm kết nối trên con đường hàng hải từ Trung Quốc, đi Ấn Độ và các nước Ả Rập thời kì này.

- Thánh địa Mỹ Sơn, Bia khắc chữ cổ, Đài Trà Kiệu: thể hiện đời sống tinh thần của họ rất phong phú bao gồm nhiều lĩnh vực: tín ngưỡng, tôn giáo, kiến trúc,chữ viết. 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Em ấn tượng với di tích văn hóa Chăm nào ở nước ta? Theo em cần phải làm gì để bảo vệ và phát huy giá trị của di tích đó? Hãy viết một đoạn văn ngắn chia sẻ suy nghĩ của em.

Xem đáp án » 25/11/2022 100

Câu 2:

Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau.

☐ Trên cơ sở chữ Phạn của Ấn Độ, người Chăm sáng tạo ra chữ viết riêng của mình từ thế kỉ IV.

☐ Người Chăm xưa tôn thờ nhiều tín ngưỡng khác nhau: thờ thần Mặt Trời, Thần Núi, thần Nước, thần Lúa…

☐ Các tôn giáo lớn của Ấn Độ như Ấn Độ giáo, Phật giáo, Đạo giáo,… cũng được du nhập vào Chăm-pa

☐ Nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc Chăm-pa chịu ảnh hưởng rõ nét của các tôn giáo và tín ngưỡng.

☐ Khu thánh địa Mỹ Sơn (Quảng Nam) được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.

☐ Ka - tê là lễ hội dân gian đặc sắc của người Chăm.

Xem đáp án » 25/11/2022 92

Câu 3:

Dựa vào kiến thức đã học, em hãy hoàn thành bảng tóm tắt những nét chính về các hoạt động kinh tế, tổ chức xã hội và thành tựu văn hóa của người Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X.
Dựa vào kiến thức đã học, em hãy hoàn thành bảng tóm tắt những nét chính về các hoạt động kinh tế, tổ chức xã hội (ảnh 1)

Xem đáp án » 25/11/2022 89

Câu 4:

Quan sát hình dưới đây kết hợp khai thác tư liệu trên Internet, hãy hoàn thành các thông tin dưới đây về lễ hội Ka-tê.
Quan sát hình dưới đây kết hợp khai thác tư liệu trên Internet, hãy hoàn thành các thông tin

- Thời gian tổ chức: 

- Địa điểm tổ chức:

- Các hoạt động chính trong lễ hội: 

- Ý nghĩa của lễ hội:

Xem đáp án » 25/11/2022 84

Câu 5:

Hãy lựa chọn những từ/cụm từ cho sẵn phù hợp điền vào chỗ (…) trong những câu sau: In-đra-pu-ra; quận Nhật Nam; một vị thần; Khu Liên; Sa Huỳnh; Sin-ha-pu-ra; Vi-ra-pu-ra

a) Trong thời Bắc thuộc, vùng đất phía Nam dãy Hoành sơn của nước ta đượcgọi là quận……………

b) Từ khoảng 2000 năm trước, chủ nhân của vùng đất này là cư dân thuộc văn hóa….

c) Năm 192, người dân quận Nhật Nam đã nổi dậy dưới sự lãnh đạo của ………. Chống lại ách thống trị của nhà Hán.

d) Trước thế kỉ VIII, người Chăm xây dựng nhà nước ở ve sông Thu Bồn, với kinh đô là ………….. ở Trà Kiệu, Quảng Nam ngày nay.

e) Thế kỉ VIII, kinh đô mới của vương quốc Chăm-pa, có tên là………… được chuyển về vùng Phan Rang, Ninh Thuận ngày nay.

g) Thế kỉ IX, người Chăm xây dựng kinh đô ……………… ở Đồng Dương thuộc huyện Thăng Bình, Quảng Nam ngày nay.

h) Vưa của Chăm-pa thường được thống nhất với …………….., có quyền lực tối cao.

Xem đáp án » 25/11/2022 64

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK