Câu hỏi:

25/11/2022 114

Em ấn tượng với di tích văn hóa Chăm nào ở nước ta? Theo em cần phải làm gì để bảo vệ và phát huy giá trị của di tích đó? Hãy viết một đoạn văn ngắn chia sẻ suy nghĩ của em.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Học sinh có thể tham khảo bài dưới đây:

- Em ấn tượng nhất với khu di tích Thánh địa Mỹ Sơn (Quảng Nam) của cư dân Chăm-pa.

- Biện pháp bảo vệ và phát huy giá trị:

+ Nâng cao nhận thức của người dân về việc bảo vệ và phát huy giá trị của khu di tích Thánh địa Mỹ Sơn.

+ Trùng tu, tu bổ các tháp chăm theo đúng kiểu dáng, nghệ thuật tạo hình của cư dân Chăm-pa xưa.

+ Tăng cường quảng bá hình ảnh của khu di tích đến du khách trong và ngoài nước.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Quan sát các hình sau, em có nhận xét gì về đời sống vật chất, tinh thần của cư dân Chăm-pa thời kì này?
Quan sát các hình sau, em có nhận xét gì về đời sống vật chất, tinh thần của cư dân Chăm-pa

Xem đáp án » 25/11/2022 265

Câu 2:

Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau.

☐ Trên cơ sở chữ Phạn của Ấn Độ, người Chăm sáng tạo ra chữ viết riêng của mình từ thế kỉ IV.

☐ Người Chăm xưa tôn thờ nhiều tín ngưỡng khác nhau: thờ thần Mặt Trời, Thần Núi, thần Nước, thần Lúa…

☐ Các tôn giáo lớn của Ấn Độ như Ấn Độ giáo, Phật giáo, Đạo giáo,… cũng được du nhập vào Chăm-pa

☐ Nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc Chăm-pa chịu ảnh hưởng rõ nét của các tôn giáo và tín ngưỡng.

☐ Khu thánh địa Mỹ Sơn (Quảng Nam) được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.

☐ Ka - tê là lễ hội dân gian đặc sắc của người Chăm.

Xem đáp án » 25/11/2022 96

Câu 3:

Dựa vào kiến thức đã học, em hãy hoàn thành bảng tóm tắt những nét chính về các hoạt động kinh tế, tổ chức xã hội và thành tựu văn hóa của người Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X.
Dựa vào kiến thức đã học, em hãy hoàn thành bảng tóm tắt những nét chính về các hoạt động kinh tế, tổ chức xã hội (ảnh 1)

Xem đáp án » 25/11/2022 90

Câu 4:

Quan sát hình dưới đây kết hợp khai thác tư liệu trên Internet, hãy hoàn thành các thông tin dưới đây về lễ hội Ka-tê.
Quan sát hình dưới đây kết hợp khai thác tư liệu trên Internet, hãy hoàn thành các thông tin

- Thời gian tổ chức: 

- Địa điểm tổ chức:

- Các hoạt động chính trong lễ hội: 

- Ý nghĩa của lễ hội:

Xem đáp án » 25/11/2022 84

Câu 5:

Hãy lựa chọn những từ/cụm từ cho sẵn phù hợp điền vào chỗ (…) trong những câu sau: In-đra-pu-ra; quận Nhật Nam; một vị thần; Khu Liên; Sa Huỳnh; Sin-ha-pu-ra; Vi-ra-pu-ra

a) Trong thời Bắc thuộc, vùng đất phía Nam dãy Hoành sơn của nước ta đượcgọi là quận……………

b) Từ khoảng 2000 năm trước, chủ nhân của vùng đất này là cư dân thuộc văn hóa….

c) Năm 192, người dân quận Nhật Nam đã nổi dậy dưới sự lãnh đạo của ………. Chống lại ách thống trị của nhà Hán.

d) Trước thế kỉ VIII, người Chăm xây dựng nhà nước ở ve sông Thu Bồn, với kinh đô là ………….. ở Trà Kiệu, Quảng Nam ngày nay.

e) Thế kỉ VIII, kinh đô mới của vương quốc Chăm-pa, có tên là………… được chuyển về vùng Phan Rang, Ninh Thuận ngày nay.

g) Thế kỉ IX, người Chăm xây dựng kinh đô ……………… ở Đồng Dương thuộc huyện Thăng Bình, Quảng Nam ngày nay.

h) Vưa của Chăm-pa thường được thống nhất với …………….., có quyền lực tối cao.

Xem đáp án » 25/11/2022 64

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK