Câu hỏi:

06/12/2022 981

Động lực phát triển dân số là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tiêu chí nào sau đây không được thể hiện trong kiểu tháp tuổi thu hẹp?

Xem đáp án » 06/12/2022 8,308

Câu 2:

Nhân tố có ảnh hưởng nhiều tới hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp là

Xem đáp án » 06/12/2022 1,590

Câu 3:

Tháp dân số (tháp tuổi) là một biểu đồ

Xem đáp án » 06/12/2022 1,380

Câu 4:

Trâu không được nuôi nhiều ở

Xem đáp án » 06/12/2022 1,115

Câu 5:

Các nước nuôi nhiều cừu là

Xem đáp án » 06/12/2022 1,060

Câu 6:

Yếu tố nào dưới đây không nằm trong nhóm nguồn lực tự nhiên?

Xem đáp án » 06/12/2022 583

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »