Câu hỏi:

06/12/2022 8,526

Tiêu chí nào sau đây không được thể hiện trong kiểu tháp tuổi thu hẹp?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: D

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhân tố có ảnh hưởng nhiều tới hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp là

Xem đáp án » 06/12/2022 1,758

Câu 2:

Tháp dân số (tháp tuổi) là một biểu đồ

Xem đáp án » 06/12/2022 1,502

Câu 3:

Các nước nuôi nhiều cừu là

Xem đáp án » 06/12/2022 1,362

Câu 4:

Trâu không được nuôi nhiều ở

Xem đáp án » 06/12/2022 1,263

Câu 5:

Động lực phát triển dân số là

Xem đáp án » 06/12/2022 1,090

Câu 6:

Yếu tố nào dưới đây không nằm trong nhóm nguồn lực tự nhiên?

Xem đáp án » 06/12/2022 652

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »