Câu hỏi:

06/12/2022 168

Cơ cấu kinh tế góp phần huy động tối đa nguồn lực trong nước và nước ngoài vào quá trình phát triển đất nước là cơ cấu theo

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tiêu chí nào sau đây không được thể hiện trong kiểu tháp tuổi thu hẹp?

Xem đáp án » 06/12/2022 8,313

Câu 2:

Nhân tố có ảnh hưởng nhiều tới hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp là

Xem đáp án » 06/12/2022 1,593

Câu 3:

Tháp dân số (tháp tuổi) là một biểu đồ

Xem đáp án » 06/12/2022 1,385

Câu 4:

Trâu không được nuôi nhiều ở

Xem đáp án » 06/12/2022 1,117

Câu 5:

Các nước nuôi nhiều cừu là

Xem đáp án » 06/12/2022 1,065

Câu 6:

Động lực phát triển dân số là

Xem đáp án » 06/12/2022 984

Câu 7:

Yếu tố nào dưới đây không nằm trong nhóm nguồn lực tự nhiên?

Xem đáp án » 06/12/2022 583

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »