Câu hỏi:

07/12/2022 121

Nhận định nào sau đây đúng với cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trang trại có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án » 07/12/2022 1,715

Câu 2:

Nông nghiệp hiểu theo nghĩa rộng, gồm có

Xem đáp án » 07/12/2022 1,595

Câu 3:

Khu vực có mật độ dân số cao nhất thế giới hiện nay là

Xem đáp án » 07/12/2022 1,275

Câu 4:

Cây cao su cần điều kiện khí hậu nào sau đây?

Xem đáp án » 07/12/2022 1,236

Câu 5:

Khu vực có mật độ dân số thấp nhất thế giới hiện nay là

Xem đáp án » 07/12/2022 1,123

Câu 6:

Phân biệt gia tăng dân số tự nhiên và gia tăng dân số cơ học. Trình bày khái niệm gia tăng dân số thực tế. Lấy ví dụ minh hoạ.

Xem đáp án » 07/12/2022 682

Câu 7:

Cây chè cần điều kiện khí hậu nào sau đây?

Xem đáp án » 07/12/2022 466

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »