Câu hỏi:

07/12/2022 682

Phân biệt gia tăng dân số tự nhiên và gia tăng dân số cơ học. Trình bày khái niệm gia tăng dân số thực tế. Lấy ví dụ minh hoạ.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Gia tăng dân số tự nhiên và gia tăng dân số cơ học.

 

Gia tăng dân số tự nhiên

Gia tăng dân số cơ học

Đặc điểm

Là gia tăng dân số do hai nhân tố sinh đẻ và tử vong quyết định, thể hiện qua tỉ suất sinh thô và tỉ suất tử thô.

Gồm hai bộ phận xuất cư và nhập cư. Tỉ suất gia tăng dân số cơ học là hiệu số giữa tỉ suất nhập cư và tỉ suất xuất cư.

Ý nghĩa

Động lực của phát triển dân số, dân số tăng hay giảm phụ thuộc vào gia tăng dân số tự nhiên (sinh đẻ và tử vong).

Không làm thay đổi số dân trên toàn thế giới nhưng đối với từng quốc gia, khu vực thì nó có thể làm thay đổi số dân và tác động quan trọng đến phát triển kinh tế - xã hội.

- Gia tăng dân số thực tế

+ Khái niệm: Gia tăng dân số thực tế được xác định bằng tổng số giữa tỉ suất tăng dân số tự nhiên và tỉ suất tăng dân số cơ học (tính bằng %). 

+ Ví dụ: Ở Việt Nam, tỉ suất tăng dân số tự nhiên là 1,1% và tỉ suất gia tăng cơ học là 1,2% thì gia tăng dân số thực tế ở Việt Nam là 2,3%.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trang trại có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án » 07/12/2022 1,714

Câu 2:

Nông nghiệp hiểu theo nghĩa rộng, gồm có

Xem đáp án » 07/12/2022 1,592

Câu 3:

Khu vực có mật độ dân số cao nhất thế giới hiện nay là

Xem đáp án » 07/12/2022 1,275

Câu 4:

Cây cao su cần điều kiện khí hậu nào sau đây?

Xem đáp án » 07/12/2022 1,235

Câu 5:

Khu vực có mật độ dân số thấp nhất thế giới hiện nay là

Xem đáp án » 07/12/2022 1,121

Câu 6:

Cây chè cần điều kiện khí hậu nào sau đây?

Xem đáp án » 07/12/2022 466

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »