Câu hỏi:

07/12/2022 7,034

Nhận định nào sau đây không đúng về quy mô dân số thế giới?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tiêu chí nào sau đây không được thể hiện trong kiểu tháp tuổi mở rộng?

Xem đáp án » 07/12/2022 14,676

Câu 2:

Kiểu tháp tuổi mở rộng thường có ở

Xem đáp án » 07/12/2022 8,538

Câu 3:

Đặc trưng nào sau đây không đúng với các nước có cơ cấu dân số trẻ?

Xem đáp án » 07/12/2022 6,689

Câu 4:

Các vật nuôi nào sau đây thuộc gia súc nhỏ?

Xem đáp án » 07/12/2022 6,608

Câu 5:

Cơ cấu theo giới không ảnh hưởng đến

Xem đáp án » 07/12/2022 4,547

Câu 6:

Do con người khai thác quá mức nên hiện nay tài nguyên rừng trên thế giới đang xảy ra tình trạng nào dưới đây?

Xem đáp án » 07/12/2022 4,484

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »
tuyen-dung-giao-vien-1900