Câu hỏi:

07/12/2022 55

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản.

* Tự nhiên

- Tính chất và độ phì của đất ảnh hưởng tới năng suất và sự phân bố cây trồng.

- Địa hình ảnh hưởng tới quy mô và cách thức canh tác.

- Khí hậu ảnh hưởng tới cơ cấu cây trồng, tính mùa vụ và hiệu quả sản xuất.

- Nguồn nước cung cấp phù sa, nước tưới cho sản xuất, là điều kiện không thể thiếu được trong sản xuất thuỷ sản.

- Sinh vật tự nhiên là cơ sở để tạo nên các giống cây trồng, vật nuôi,...

* Kinh tế - xã hội

- Dân cư và nguồn lao động vừa là lực lượng sản xuất, vừa là nguồn tiêu thụ các nông sản.

- Quan hệ sở hữu ruộng đất và các chính sách phát triển nông nghiệp định hướng phát triển và quy định các hình thức tổ chức sản xuất.

- Tiến bộ khoa học - công nghệ làm thay đổi sâu sắc cách thức sản xuất, tăng năng suất, sản lượng, giá trị nông sản,...

- Công nghệ chế biến và các ngành khác thúc đẩy sản xuất phát triển. 

- Thị trường điều tiết sản xuất, góp phần hình thành các vùng sản xuất chuyên môn hoá,...

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Kiểu tháp tuổi mở rộng thường có ở

Xem đáp án » 07/12/2022 4,187

Câu 2:

Do con người khai thác quá mức nên hiện nay tài nguyên rừng trên thế giới đang xảy ra tình trạng nào dưới đây?

Xem đáp án » 07/12/2022 1,685

Câu 3:

Nhận định nào sau đây không đúng về quy mô dân số thế giới?

Xem đáp án » 07/12/2022 1,657

Câu 4:

Dê là vật nuôi không phổ biến ở

Xem đáp án » 07/12/2022 1,387

Câu 5:

Tiêu chí nào sau đây không được thể hiện trong kiểu tháp tuổi mở rộng?

Xem đáp án » 07/12/2022 1,330

Câu 6:

Các vật nuôi nào sau đây thuộc gia súc nhỏ?

Xem đáp án » 07/12/2022 980

Câu 7:

Đặc trưng nào sau đây không đúng với các nước có cơ cấu dân số trẻ?

Xem đáp án » 07/12/2022 943

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »