Câu hỏi:

07/12/2022 561

Thành phần nào sau đây không thuộc về nhóm dân số hoạt động kinh tế?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Những nước nào sau đây có diện tích rừng trồng vào loại lớn nhất trên thế giới?

Xem đáp án » 07/12/2022 3,017

Câu 2:

Lợn không được nuôi nhiều ở nước nào sau đây?

Xem đáp án » 07/12/2022 2,505

Câu 3:

Nhận định nào sau đây không đúng với đặc điểm ngành lâm nghiệp?

Xem đáp án » 07/12/2022 1,476

Câu 4:

Gia tăng dân số được tính bằng tổng số của tỉ suất

Xem đáp án » 07/12/2022 1,442

Câu 5:

Biện pháp nào không hợp lí để khắc phục tính mùa vụ trong sản xuất nông nghiệp?

Xem đáp án » 07/12/2022 1,112

Câu 6:

Lúa mì là cây phát triển tốt nhất trên đất

Xem đáp án » 07/12/2022 905

Câu 7:

Nhận định nào sau đây không đúng về gia tăng cơ học?

Xem đáp án » 07/12/2022 865

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »