Câu hỏi:

07/12/2022 17,380

Hãy trình bày đặc điểm của ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản có một số đặc điểm cơ bản:

- Đất trồng và mặt nước là tư liệu sản xuất chủ yếu của sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản. 

- Đối tượng của nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản là các sinh vật, các cơ thể sống. Sản xuất thường được tiến hành trong không gian rộng.

- Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên và có tính mùa vụ. Tuy nhiên, với sự phát triển của khoa học - công nghệ, sự phụ thuộc của ngành vào điều kiện tự nhiên ngày càng giảm.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Gia tăng dân số được tính bằng tổng số của tỉ suất

Xem đáp án » 07/12/2022 18,610

Câu 2:

Những nước nào sau đây có diện tích rừng trồng vào loại lớn nhất trên thế giới?

Xem đáp án » 07/12/2022 10,885

Câu 3:

Thành phần nào sau đây không thuộc về nhóm dân số hoạt động kinh tế?

Xem đáp án » 07/12/2022 7,997

Câu 4:

Lúa mì là cây phát triển tốt nhất trên đất

Xem đáp án » 07/12/2022 7,891

Câu 5:

Năm 2020, dân số thế giới khoảng

Xem đáp án » 07/12/2022 5,438

Câu 6:

Nhận định nào sau đây không đúng với đặc điểm ngành lâm nghiệp?

Xem đáp án » 07/12/2022 4,903

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »
tuyen-dung-giao-vien-1900