Câu hỏi:

07/12/2022 3,663

Dầu khí không phải là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: D

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trình bày vai trò, đặc điểm và giải thích sự phân bố của công nghiệp điện lực.

Xem đáp án » 07/12/2022 2,300

Câu 2:

Trữ lượng dầu mỏ trên thế giới tập trung lớn nhất ở

Xem đáp án » 07/12/2022 1,372

Câu 3:

Biểu hiện của xanh hóa trong lối sống là

Xem đáp án » 07/12/2022 882

Câu 4:

Thành tựu khoa học - công nghệ nào sau đây không được ứng dụng trong ngành tài chính - ngân hàng?

Xem đáp án » 07/12/2022 748

Câu 5:

Tác động tích cực của hoạt động sản xuất công nghiệp đối với môi trường là

Xem đáp án » 07/12/2022 677

Câu 6:

Hoạt động nào sau đây không thuộc dịch vụ tiêu dùng?

Xem đáp án » 07/12/2022 661

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »