Câu hỏi:

07/12/2022 3,392

Hoạt động nào sau đây không thuộc dịch vụ tiêu dùng?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack
Đáp án: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trình bày vai trò, đặc điểm và giải thích sự phân bố của công nghiệp điện lực.

Xem đáp án » 07/12/2022 12,128

Câu 2:

Dầu khí không phải là

Xem đáp án » 07/12/2022 9,790

Câu 3:

Trữ lượng dầu mỏ trên thế giới tập trung lớn nhất ở

Xem đáp án » 07/12/2022 3,569

Câu 4:

Ngành dịch vụ có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án » 07/12/2022 3,511

Câu 5:

Tác động tích cực của hoạt động sản xuất công nghiệp đối với môi trường là

Xem đáp án » 07/12/2022 3,076

Câu 6:

Biểu hiện của xanh hóa trong lối sống là

Xem đáp án » 07/12/2022 2,776

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »
tuyen-dung-giao-vien-1900