Câu hỏi:

08/12/2022 576

Phân tích sự khác biệt giữa đặc điểm của ngành công nghiệp với ngành nông nghiệp.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Sự khác biệt của sản xuất công nghiệp so với đặc điểm của sản xuất nông nghiệp

Đặc điểm

Sản xuất  công nghiệp

Sản xuất nông  nghiệp

Giai đoạn sản xuất

Gồm hai giai đoạn, hai giai đoạn này diễn ra đồng thời  hoặc cách xa nhau về mặt không gian.

Đối tượng của sản xuất nông nghiệp là cây con, có sự sinh trưởng và phát triển qua nhiều giai đoạn kế tiếp, theo quy luật sinh học => Cần tôn trọng quy luật sinh học.

Mức độ tập trung

Sản xuất công nghiệp có tính chất tập trung cao độ trên một diện tích đất nhất định có thể xây dựng nhiều xí nghiệp, thu hút nhiều lao động và tạo ra khối lượng hàng hóa lớn.

- Sản xuất nông nghiệp phân tán trên một không gian rộng lớn.

- Mang tính mùa vụ.

Sản phẩm

Sản phẩm là những vật vô tri vô giác (tư liệu sản xuất, vật phẩm tiêu dùng).

Sản phẩm là những cá thể sống (cây, con).

 

Mức độ phụ thuộc tự nhiên

Ít phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên.

Phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên.

Tính chuyên môn hóa

- Tính chuyên môn hóa cao, hợp tác hóa cao.

- Sản xuất công nghiệp bao gồm nhiều ngành phức tạp, được phân công tỉ mỉ và có sự phối hợp giữa nhiều ngành để tạo ra sản phẩm cuối cùng.

- Hình thành các vùng chuyên môn hóa  nông nghiệp.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhân tố nào sau đây có tác động lớn nhất đến mạng lưới ngành dịch vụ?

Xem đáp án » 08/12/2022 6,180

Câu 2:

Vùng công nghiệp không phải cùng sử dụng

Xem đáp án » 08/12/2022 1,693

Câu 3:

Nhận định nào sau đây không đúng với ngành công nghiệp khai thác than?

Xem đáp án » 08/12/2022 1,056

Câu 4:

Vai trò của công nghiệp đối với đời sống người dân là

Xem đáp án » 08/12/2022 671

Câu 5:

Ưu điểm của ngành vận tải đường sắt là

Xem đáp án » 08/12/2022 626

Câu 6:

Đặc điểm của sản xuất công nghiệp không phải là

Xem đáp án » 08/12/2022 549

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »