Câu hỏi:

08/12/2022 2,209

Hoạt động nào sau đây thuộc dịch vụ kinh doanh?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: B

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Không có mối liên hệ giữa các xí nghiệp là đặc điểm của

Xem đáp án » 08/12/2022 7,180

Câu 2:

Ở các nước đang phát triển, sự bùng nổ của các dịch vụ là hậu quả của

Xem đáp án » 08/12/2022 1,176

Câu 3:

Các cường quốc về xuất nhập khẩu hiện nay là

Xem đáp án » 08/12/2022 640

Câu 4:

Ưu điểm của ngành vận tải đường ô tô là

Xem đáp án » 08/12/2022 531

Câu 5:

Nhận định nào sau đây không phải của vùng công nghiệp?

Xem đáp án » 08/12/2022 504

Câu 6:

Nhân tố nào sau đây có tác động mạnh mẽ nhất đến nhịp độ tăng trưởng của các ngành dịch vụ?

Xem đáp án » 08/12/2022 490

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »