Câu hỏi:

08/12/2022 272

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố ngành bưu chính viễn thông.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Bưu chính viễn thông là ngành không thể thiếu trong cơ sở hạ tầng của quốc gia. Sự phát triển và phân bố của ngành này chịu ảnh hưởng của nhiều nhân tố, trong đó có:

- Trình độ phát triển kinh tế: kinh tế càng phát triển, nhu cầu dịch vụ bưu chính viễn thông ngày càng nhiều, quy mô của ngành ngày càng lớn, tốc độ tăng trưởng nhanh.

- Khoa học - công nghệ: tạo ra nhiều cách thức chuyển phát và các dịch vụ bưu chính mới (như dịch vụ tài chính bưu chính,...); thay đổi và xuất hiện nhiều thiết bị viễn thông hiện đại với tốc độ cao, các phương tiện và phương thức truyền thông tin tới khắp mọi nơi trên thế giới.

- Vốn đầu tư: ảnh hưởng tới việc mở rộng và hiện đại hóa mạng lưới bưu chính viễn thông.

- Một số nhân tố khác: mức sống dân cư, trình độ chuyên môn kĩ thuật của lực lượng lao động, cơ sở hạ tầng,... ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố bưu chính viễn thông.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Không có mối liên hệ giữa các xí nghiệp là đặc điểm của

Xem đáp án » 08/12/2022 6,701

Câu 2:

Hoạt động nào sau đây thuộc dịch vụ kinh doanh?

Xem đáp án » 08/12/2022 1,867

Câu 3:

Ở các nước đang phát triển, sự bùng nổ của các dịch vụ là hậu quả của

Xem đáp án » 08/12/2022 996

Câu 4:

Các cường quốc về xuất nhập khẩu hiện nay là

Xem đáp án » 08/12/2022 453

Câu 5:

Nhân tố nào sau đây có tác động mạnh mẽ nhất đến nhịp độ tăng trưởng của các ngành dịch vụ?

Xem đáp án » 08/12/2022 398

Câu 6:

Ưu điểm của ngành vận tải đường ô tô là

Xem đáp án » 08/12/2022 392

Câu 7:

Tính chất tập trung của sản xuất công nghiệp là trên một diện tích nhất định, không phải

Xem đáp án » 08/12/2022 349

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »