Câu hỏi:

08/12/2022 87

Hãy nêu đặc điểm của sản xuất công nghiệp.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Công nghiệp là tập hợp các hoạt động sản xuất thông qua quá trình công nghệ để tạo ra sản phẩm với những đặc điểm sau:

- Gắn liền với sử dụng máy móc và những tiến bộ của khoa học - công nghệ là động lực thúc đẩy sản xuất công nghiệp.

- Có tính chất tập trung cao độ, mức độ tập trung hoá, chuyên môn hoá, hợp tác hoá cao.

- Tiêu thụ khối lượng lớn nguyên nhiên liệu và năng lượng nên lượng phát thải ra môi trường nhiều.

- Có tính linh hoạt trong phân bố theo không gian.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Không có mối liên hệ giữa các xí nghiệp là đặc điểm của

Xem đáp án » 08/12/2022 6,717

Câu 2:

Hoạt động nào sau đây thuộc dịch vụ kinh doanh?

Xem đáp án » 08/12/2022 1,874

Câu 3:

Ở các nước đang phát triển, sự bùng nổ của các dịch vụ là hậu quả của

Xem đáp án » 08/12/2022 1,005

Câu 4:

Các cường quốc về xuất nhập khẩu hiện nay là

Xem đáp án » 08/12/2022 461

Câu 5:

Nhân tố nào sau đây có tác động mạnh mẽ nhất đến nhịp độ tăng trưởng của các ngành dịch vụ?

Xem đáp án » 08/12/2022 405

Câu 6:

Ưu điểm của ngành vận tải đường ô tô là

Xem đáp án » 08/12/2022 402

Câu 7:

Nhận định nào sau đây không phải của vùng công nghiệp?

Xem đáp án » 08/12/2022 352

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »