Câu hỏi:

08/12/2022 59

Bằng phát minh sáng chế của các nhà bác học được mua để sử dụng có thể xem là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho bảng số liệu sau:

KHỐI LƯỢNG VẬN CHUYỂN VÀ KHỐI LƯỢNG LUÂN CHUYỂN HÀNG HOÁ CỦA CÁC PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI Ở NƯỚC TA, NĂM 2020

Phương tiện vận tải

Khối lượng vận chuyển

(nghìn tấn)

Khối lượng luân chuyển

(triệu tấn.km)

Đường sắt

5216,3

3818,9

Đường bộ

1307877,1

75162,9

Đường sông

244708,2

51630,3

Đường biển

69639,0

152277,2

Đường hàng không

272,4

528,4

Tổng số

1627713,0

283417,7

Dựa vào bảng số liệu, em hãy tính cự li vận chuyển hàng hoá trung bình của các phương tiện vận tải nước ta, năm 2020 và nhận xét.

Xem đáp án » 08/12/2022 197

Câu 2:

Các nước nào sau đây có sản lượng điện bình quân theo đầu người vào loại cao nhất thế giới?

Xem đáp án » 08/12/2022 101

Câu 3:

Vai trò quan trọng của công nghiệp ở nông thôn và miền núi được xác định là

Xem đáp án » 08/12/2022 86

Câu 4:

Loại tài nguyên nào sau đây có thể tái tạo?

Xem đáp án » 08/12/2022 84

Câu 5:

Đặc điểm của than nâu không phải là

Xem đáp án » 08/12/2022 80

Câu 6:

Trình bày vai trò của ngành công nghiệp trong đời sống và phát triển kinh tế.

Xem đáp án » 08/12/2022 80

Câu 7:

Ngành công nghiệp không có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án » 08/12/2022 68

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »