Câu hỏi:

22/12/2022 919

Anh hùng dân tộc nào được đề cập đến trong câu đố sau:

“Đố ai đánh Tống, bình Chiêm,

Ba ngày phá vỡ Khâm - Liêm hai thành,

Ung Châu đổ nát tan tành,

Mở đầu Bắc phạt, uy danh vang lừng?”

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án C

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

a. Cuộc kháng chiến chống Tống của quân dân nhà Lý có điểm gì độc đáo?

b. Nghệ thuật kết thúc chiến tranh của nhà Lý để lại bài học kinh nghiệm nào cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay?

Xem đáp án » 22/12/2022 1,316

Câu 2:

Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng nguyên nhân vua Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư về Đại La?

Xem đáp án » 22/12/2022 815

Câu 3:

Tổ chức bộ máy nhà nước của Đại Việt dưới thời Trần có điểm gì đặc biệt?

Xem đáp án » 22/12/2022 408

Câu 4:

Tôn giáo thịnh hành nhất ở Đại Việt dưới thời Lý là

Xem đáp án » 22/12/2022 365

Câu 5:

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thắng lợi của quân dân nhà Trần trong ba lần kháng chiến chống Mông - Nguyên, ngoại trừ việc: nhà Trần

Xem đáp án » 22/12/2022 314

Câu 6:

Trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên (năm 1285), vua Trần Nhân Tông đã giao trọng trách tổng chỉ huy quân đội cho vị tướng nào? 

Xem đáp án » 22/12/2022 280

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK