Câu hỏi:

22/12/2022 892

Trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên (năm 1285), vua Trần Nhân Tông đã giao trọng trách tổng chỉ huy quân đội cho vị tướng nào? 

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

a. Cuộc kháng chiến chống Tống của quân dân nhà Lý có điểm gì độc đáo?

b. Nghệ thuật kết thúc chiến tranh của nhà Lý để lại bài học kinh nghiệm nào cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay?

Xem đáp án » 22/12/2022 2,708

Câu 2:

Anh hùng dân tộc nào được đề cập đến trong câu đố sau:

“Đố ai đánh Tống, bình Chiêm,

Ba ngày phá vỡ Khâm - Liêm hai thành,

Ung Châu đổ nát tan tành,

Mở đầu Bắc phạt, uy danh vang lừng?”

Xem đáp án » 22/12/2022 2,459

Câu 3:

Tổ chức bộ máy nhà nước của Đại Việt dưới thời Trần có điểm gì đặc biệt?

Xem đáp án » 22/12/2022 2,008

Câu 4:

Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng nguyên nhân vua Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư về Đại La?

Xem đáp án » 22/12/2022 1,626

Câu 5:

Hồ Quý Ly ban hành chính sách hạn điền nhằm mục đích

Xem đáp án » 22/12/2022 1,444

Câu 6:

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thắng lợi của quân dân nhà Trần trong ba lần kháng chiến chống Mông - Nguyên, ngoại trừ việc: nhà Trần

Xem đáp án » 22/12/2022 873

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn
tuyen-dung-giao-vien-1900