Câu hỏi:

23/12/2022 363

Trên lĩnh vực văn hóa - giáo dục, Hồ Quý Ly không thực hiện chính sách cải cách nào dưới đây?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng bối cảnh dẫn đến sự thành lập của nhà Trần?

Xem đáp án » 23/12/2022 458

Câu 2:

Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn đã viết ra tác phẩm nào để khích lệ tinh thần chiến đấu của các binh sĩ?

Xem đáp án » 23/12/2022 338

Câu 3:

Các vua nhà Lý thực hiện lễ cày ruộng tịch điền nhằm mục đích gì?

Xem đáp án » 23/12/2022 280

Câu 4:

Trong việc tổ chức và xây dựng quân đội, nhà Lý và nhà Trần đều

Xem đáp án » 23/12/2022 268

Câu 5:

Lý Thường Kiệt lựa chọn sông Như Nguyệt để xây dựng phòng tuyến chống quân Tống, vì dòng sông này

Xem đáp án » 23/12/2022 248

Câu 6:

Điểm chung trong cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán của Ngô Quyền (năm 938) và chống quân Nguyên thời Trần (1287 - 1288) là gì?

Xem đáp án » 23/12/2022 228

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK