Câu hỏi:

23/12/2022 107

b. Phân tích nguyên nhân dẫn tới sự thất bại của nhà Hồ trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Minh?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

b. Nguyên nhân thất bại của nhà Hồ:

- Nguyên nhân khách quan: quân Minh có ưu thế hơn về lực lượng, vũ khí, kĩ thuật chiến đấu

- Nguyên nhân chủ quan:

+ Nhà Hồ không xây dựng được khối đoàn kết dân tộc, không huy động được toàn dân tham gia chiến đấu chống ngoại xâm (0,25 điểm)

+ Đường lối kháng chiến của nhà Hồ có nhiều sai lầm, như: không phát huy được sức mạnh toàn dân; đường lối kháng chiến thiên về phòng thủ, bị động, dựa vào thành lũy, vũ khí để chống lại sức mạnh của giặc Minh,…

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng bối cảnh dẫn đến sự thành lập của nhà Trần?

Xem đáp án » 23/12/2022 172

Câu 2:

Trên lĩnh vực văn hóa - giáo dục, Hồ Quý Ly không thực hiện chính sách cải cách nào dưới đây?

Xem đáp án » 23/12/2022 165

Câu 3:

Các vua nhà Lý thực hiện lễ cày ruộng tịch điền nhằm mục đích gì?

Xem đáp án » 23/12/2022 135

Câu 4:

Điểm chung trong cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán của Ngô Quyền (năm 938) và chống quân Nguyên thời Trần (1287 - 1288) là gì?

Xem đáp án » 23/12/2022 126

Câu 5:

Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn đã viết ra tác phẩm nào để khích lệ tinh thần chiến đấu của các binh sĩ?

Xem đáp án » 23/12/2022 119

Câu 6:

Lý Thường Kiệt lựa chọn sông Như Nguyệt để xây dựng phòng tuyến chống quân Tống, vì dòng sông này

Xem đáp án » 23/12/2022 118

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK