Đề kiểm tra Giữa học kì 2 Lịch sử 7 Chân trời sáng tạo có đáp án- Đề 1

  • 642 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 2:

Năm 1075, triều đình nhà Lý đã

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 3:

Các vua nhà Lý thực hiện lễ cày ruộng tịch điền nhằm mục đích gì?

Xem đáp án

chọn đáp án B


Câu 4:

Lý Thường Kiệt lựa chọn sông Như Nguyệt để xây dựng phòng tuyến chống quân Tống, vì dòng sông này

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 5:

Thượng hoàng Trần Nhân Tông đã sáng lập ra thiền phái Phật giáo nào dưới đây?

Xem đáp án

Chọn đáp án D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận