Câu hỏi:

23/12/2022 88

“Đầu thần chưa rơi xuống đất, bệ hạ chớ có lo gì” là câu nói nổi tiếng của

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack
Chọn đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trên lĩnh vực văn hóa - giáo dục, Hồ Quý Ly không thực hiện chính sách cải cách nào dưới đây?

Xem đáp án » 23/12/2022 230

Câu 2:

Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng bối cảnh dẫn đến sự thành lập của nhà Trần?

Xem đáp án » 23/12/2022 204

Câu 3:

Các vua nhà Lý thực hiện lễ cày ruộng tịch điền nhằm mục đích gì?

Xem đáp án » 23/12/2022 148

Câu 4:

Điểm chung trong cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán của Ngô Quyền (năm 938) và chống quân Nguyên thời Trần (1287 - 1288) là gì?

Xem đáp án » 23/12/2022 138

Câu 5:

Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn đã viết ra tác phẩm nào để khích lệ tinh thần chiến đấu của các binh sĩ?

Xem đáp án » 23/12/2022 135

Câu 6:

Lý Thường Kiệt lựa chọn sông Như Nguyệt để xây dựng phòng tuyến chống quân Tống, vì dòng sông này

Xem đáp án » 23/12/2022 134

Câu 7:

b. Phân tích nguyên nhân dẫn tới sự thất bại của nhà Hồ trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Minh?

Xem đáp án » 23/12/2022 111

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK