Câu hỏi:

07/02/2023 28

b) Gọi x1  và  x2 là hai nghiệm của phương trình trên. Tìm m để x124x1  +  x224x2=  11

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

b) Ta có: 

x124x1  +  x224x2=  11  (x1+  x2)22x1.x24(x1  +  x2)=11  (m3)22(m5)4(m3)=11m26m+92m+104m+12=11  m212m+20=  0

Tìm được m  =  2  hay  m  =  10

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho tam giác DAB nhọn (DB < DA) nội tiếp đường tròn (O, R). Tiếp tuyến tại B và A của (O) cắt nhau tại M. MD cắt (O) tại C.

a) Chứng minh MC . MD = MA2.

Xem đáp án » 07/02/2023 178

Câu 2:

c) x42x28=0

Xem đáp án » 07/02/2023 88

Câu 3:

c) AB cắt CD tại K. Chứng minh KMCM=MDMI

Xem đáp án » 07/02/2023 87

Câu 4:

b) Gọi I là trung điểm của CD. Chứng minh các tứ giác AOBM và AOIB nội tiếp đường tròn.

Xem đáp án » 07/02/2023 73

Câu 5:

b) x2+3x32=8(x1)

Xem đáp án » 07/02/2023 59

Câu 6:

Giải các phương trình và hệ phương trình:
a) 6x+12x2=0

Xem đáp án » 07/02/2023 51

Câu 7:

Cho hàm số: y  =  x2 có đồ thị là (P) và đường thẳng (D): y=12x3. Tìm tọa độ giao điểm của (P) và đường thẳng (D) bằng phép toán.

Xem đáp án » 07/02/2023 38

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK