Câu hỏi:

28/02/2023 599

Quá trình khử nitrat là quá trình chuyển hóa

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Có bao nhiêu trường hợp sau đây không phải là nguồn cung cấp nitrat và amôn tự nhiên?

(1) Sự phóng điện trong các cơn giông đã ôxi hóa N2 thành nitrat.

(2) Quá trình cố định nitơ bởi các nhóm vi khuẩn tự do và cộng sinh, cùng với quá trình phân giải các nguồn nitơ hữu cơ trong đất được thực hiện bởi các vi khuẩn đất.

(3) Nguồn nitơ do con người trả lại cho đất sau mỗi vụ thu hoạch bằng phân bón.

(4) Nguồn nitơ trong nhan thạch do núi lửa phun.

Xem đáp án » 28/02/2023 1,239

Câu 2:

Có bao nhiêu nhận định đúng về quá trình đồng hóa nitơ ở thực vật?

(1) Nitơ được rễ cây hấp thụ ở dạng \[NH_4^ + \] \[NO_3^ - \].

(2) \[NH_4^ + \] ở trong mô thực vật được đồng hóa theo 3 con đường: amin hóa, chuyển vị amin và hình thành amit.

(3) Nitơ là nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu, là thành phần không thể thay thế của nhiều hợp chất sinh học quan trọng.

(4) Trong cây, \[NO_3^ - \] được khử thành \[NH_4^ + \].

(5) Hình thành amit là con đường khử độc \[NH_4^ + \] dư thừa đồng thời tạo nguồn dự trữ \[NH_4^ + \] cho quá trình tổng hợp axit amin khi cần thiết.

Xem đáp án » 28/02/2023 1,043

Câu 3:

Sau đây là sơ đồ minh họa một số nguồn nitơ cung cấp cho cây.

Sau đây là sơ đồ minh họa một số nguồn nitơ cung cấp cho cây. Chú thích từ 1 đến 4 lần lượt (ảnh 1)

Chú thích từ (1) đến (4) lần lượt là

Xem đáp án » 28/02/2023 357

Câu 4:

Những điều kiện nào sau đây cần thiết để quá trình cố định nitơ trong khí quyển xảy ra?

(1) Có các lực khử mạnh.

(2) Được cung cấp ATP.

(3) Có sự tham gia của enzim nitrôgenaza.

(4) Thực hiện trong điều kiện hiếu khí.

Xem đáp án » 28/02/2023 298

Câu 5:

Ở thực vật, nitơ có vai trò

Xem đáp án » 28/02/2023 285

Câu 6:

Trong canh tác, nitơ là nguồn dinh dưỡng khoáng rất quan trọng, tuy nhiên qua các mùa vụ, nitơ trong đất sụt giảm, gây ảnh hưởng tới chất lượng và năng suất cây trồng. Hãy đề xuất các biện pháp để ngăn chặn sự mất nitơ trong đất.

Xem đáp án » 28/02/2023 259

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn
tuyen-dung-giao-vien-1900