Chuyên đề Sinh 11 Chủ đề 5: Dinh dưỡng Nitơ ở thực vật

  • 348 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Ở thực vật, nitơ có vai trò

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 2:

Trong một khu vườn có nhiều loài hoa, người ta quan sát thấy một cây Đỗ quyên lớn phát triển tốt, lá màu xanh sẫm nhưng cây này chưa bao giờ ra hoa. Nhận định đúng về cây này là

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 3:

Cây hấp thụ nitơ ở dạng

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Quá trình khử nitrat là quá trình chuyển hóa

Xem đáp án

Đáp án A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận