Câu hỏi:

01/03/2023 149

Hướng động là cách thức phản ứng của cơ quan thực vật đối với

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn A

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây không đúng về hướng động ở thực vật?

Xem đáp án » 01/03/2023 1,329

Câu 2:

Bản chất của quá trình hình thành tập tính học được là

Xem đáp án » 01/03/2023 755

Câu 3:

Xu hướng tiến hoá chung của hệ thần kinh là

(1) số lượng tế bào thần kinh ngày càng tăng, kích thước ngày càng nhỏ, số lượng phản xạ ngày càng giảm và giúp động vật hoạt động phức tạp và chính xác hơn.

(2) số lượng tế bào thần kinh ngày càng tăng, kích thước ngày càng lớn, số lượng phản xạ ngày càng nhiều và giúp động vật hoạt động phức tạp và chính xác hơn.

(3) số lượng tế bào thần kinh ngày càng tăng, kích thước ngày càng nhỏ, số lượng phản xạ có điều kiện ngày càng nhiều và giúp động vật hoạt động phức tạp và chính xác hơn.

(4) số lượng tế bào thần kinh ngày càng tăng, kích thước ngày càng nhỏ, số lượng phản xạ không điều kiện ngày càng nhiều và giúp động vật hoạt động phức tạp và chính xác hơn.

Số nhận định đúng là

Xem đáp án » 01/03/2023 630

Câu 4:

Trật tự tiến hóa của hệ thần kinh là từ

Xem đáp án » 01/03/2023 374

Câu 5:

Khi nói về sự lan truyền của xung thần kinh, có bao nhiêu phát biểu sau đây không đúng?

(1) Xung thần kinh lan truyền dọc theo sợi trục.

(2) Xung thần kinh truyền cả hai chiều.

(3) Xung thần kinh thực hiện lối nhảy cóc từ eo Ranvie này sang eo Ranvie khác.

(4) Xung thần kinh thực hiện theo lối vừa nhảy cóc vừa truyền dọc theo sợi trục.

Xem đáp án » 01/03/2023 369

Câu 6:

Khỉ biết làm xiếc là tập tính

Xem đáp án » 01/03/2023 244

Câu 7:

Đặc điểm cảm ứng ở thực vật là

Xem đáp án » 01/03/2023 151

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK