Câu hỏi:

14/03/2023 25

Trong các thế kỉ XVIII - XIX, xã hội loài người đã có những thành tựu lớn về khoa học, kĩ thuật và văn học, nghệ thuật. Hình ảnh bên là I. Niu-tơn - người có phát minh khoa học vĩ đại trong thời kì lịch sử này. Theo em, đó là phát minh nào? Hãy chia sẻ những điều em biết về những thành tựu khoa học, kĩ thuật mang dấu ấn thời đại, cũng như tác động của các thành tựu đó đối với đời sống con người.

Trong các thế kỉ XVIII XIX, xã hội loài người đã có những thành tựu lớn về khoa học (ảnh 1)

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Một trong những phát minh quan trọng của I. Niu-tơn là: thuyết vạn vật hấp dẫn

- Một số thành tựu khoa học, kĩ thuật của nhân loại ở thế kỉ XVIII - XIX:

+ Định luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng của M. Lô-mô-nô-xốp.

+ Thuyết tiến hóa của S. Đức-uyn

+ Tàu thủy chạy bằng hơi nước của Phơn-tơn.

- Tác động của các thành tựu khoa học - kĩ thuật:

+ Tạo ra sự thay đổi lớn trong nhận thức của con người về vạn vật biển chuyển, vận động theo quy luật.

+ Tạo nên cuộc cách mạng công nghiệp, làm tăng năng suất lao động, nhiều trung tâm công nghiệp xuất hiện, giao thông vận tải phát triển nhanh chóng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sưu tầm tư liệu từ sách, báo và internet, em hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 7 - 10 câu) giới thiệu về một thành tựu tiêu biểu hoặc một danh nhân văn hoá có nhiều đóng góp trong các thế kỉ XVIII - XIX.

Xem đáp án » 14/03/2023 93

Câu 2:

Nêu những thành tựu tiêu biểu về khoa học. Phân tích tác động của các thành tựu đó đối với đời sống xã hội loài người trong các thế kỉ XVIII - XIX.

Xem đáp án » 14/03/2023 35

Câu 3:

Phân tích tác động của những thành tựu văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII - XIX đối với xã hội loài người.

Xem đáp án » 14/03/2023 32

Câu 4:

Hãy trình bày những thành tựu tiêu biểu về văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII-XIX.

Xem đáp án » 14/03/2023 28

Câu 5:

Lập bảng thống kê những thành tựu và tác động chủ yếu của khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII - XIX.

Xem đáp án » 14/03/2023 26

Câu 6:

Nêu những thành tựu chủ yếu về kĩ thuật trong thế kỉ XIX. Phân tích tác động của những thành tựu đó đối với xã hội loài người.

Xem đáp án » 14/03/2023 19

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK