Câu hỏi:

14/03/2023 35

Phân tích tác động của những thành tựu văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII - XIX đối với xã hội loài người.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Tác động của những thành tựu văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII - XIX đối với xã hội loài người:

+ Góp phần lên án và vạch trần những tệ nạn, bất công trong xã hội đương thời;

+ Thức tỉnh, khích lệ người dân nhất là người lao động nghèo khổ đấu tranh cho cuộc sống tự do, hạnh phúc.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sưu tầm tư liệu từ sách, báo và internet, em hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 7 - 10 câu) giới thiệu về một thành tựu tiêu biểu hoặc một danh nhân văn hoá có nhiều đóng góp trong các thế kỉ XVIII - XIX.

Xem đáp án » 14/03/2023 95

Câu 2:

Nêu những thành tựu tiêu biểu về khoa học. Phân tích tác động của các thành tựu đó đối với đời sống xã hội loài người trong các thế kỉ XVIII - XIX.

Xem đáp án » 14/03/2023 36

Câu 3:

Hãy trình bày những thành tựu tiêu biểu về văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII-XIX.

Xem đáp án » 14/03/2023 29

Câu 4:

Trong các thế kỉ XVIII - XIX, xã hội loài người đã có những thành tựu lớn về khoa học, kĩ thuật và văn học, nghệ thuật. Hình ảnh bên là I. Niu-tơn - người có phát minh khoa học vĩ đại trong thời kì lịch sử này. Theo em, đó là phát minh nào? Hãy chia sẻ những điều em biết về những thành tựu khoa học, kĩ thuật mang dấu ấn thời đại, cũng như tác động của các thành tựu đó đối với đời sống con người.

Trong các thế kỉ XVIII XIX, xã hội loài người đã có những thành tựu lớn về khoa học (ảnh 1)

Xem đáp án » 14/03/2023 28

Câu 5:

Lập bảng thống kê những thành tựu và tác động chủ yếu của khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII - XIX.

Xem đáp án » 14/03/2023 27

Câu 6:

Nêu những thành tựu chủ yếu về kĩ thuật trong thế kỉ XIX. Phân tích tác động của những thành tựu đó đối với xã hội loài người.

Xem đáp án » 14/03/2023 21

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK