Câu hỏi:

14/03/2023 26

Lập bảng thống kê những thành tựu và tác động chủ yếu của khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII - XIX.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lĩnh vực

Thành tựu tiêu biểu

Khoa học

Khoa học

tự nhiên

Thuyết vạn vật hấp dẫn của I. Niu-tơn

Định luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng của M.Lô-mô-nô-xốp

Thuyết tiến hoá của S. Đức-uyn

Khoa học

xã hội

Chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng (đại diện tiêu biểu: L.Phoi-ơ-bách và G. Hê-ghen…)

Thuyết kinh tế chính trị học tư sản (đại diện tiêu biểu: A. Xmít và D. Ri-các-đô…).

Chủ nghĩa xã hội không tưởng (đại diện tiêu biểu: C. H. Xanh Xi-mông, S. Phu-ri-ê và R. Ô-oen…).

Chủ nghĩa xã hội khoa học (đại diện tiêu biểu: C.Mác và Ph.Ăng-ghen…)

Kĩ thuật

Các phương tiện giao thông: ô tô, máy bay, tàu thuỷ chạy bằng động cơ hơi,…

Phương pháp sử dụng lò cao trong luyện kim

Năng lượng điện, dầu mỏ

Động cơ đốt trong

Văn học

Xuất hiện nhiều nhà văn, nhà thơ lớn với nhiều kiệt tác, như: Tấn trò đời của H. Ban-dắc; Nhà thờ Đức Bà Pa-ri, Những người khốn khổ của Vích-to Huy-gô (Pháp); Chiến tranh và hoà bình của Lép Tôn-xtôi (Nga)...

Nghệ thuật

Âm nhạc

- Xuất hiện nhiều nhà soạn nhạc tài năng, như: W. Mô-da (Áo); S.Bách (Đức); L.Bét-thô-ven (Đức), Ph.Sô-panh (Ba Lan), P.I.Trai-cốp-xki (Nga)....

Kiến trúc

Cung điện Véc-xai (Pháp)

Hội họa

Xuất hiện nhiều danh họa tài năng, như: Gi. Đa-vít, Ơ. Đơ-la-croa (Pháp); Ph. Gôi-a (Tây Ban Nha); I. Lê-vi-tan (Nga); V. Van Gốc (Hà Lan),...

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sưu tầm tư liệu từ sách, báo và internet, em hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 7 - 10 câu) giới thiệu về một thành tựu tiêu biểu hoặc một danh nhân văn hoá có nhiều đóng góp trong các thế kỉ XVIII - XIX.

Xem đáp án » 14/03/2023 92

Câu 2:

Nêu những thành tựu tiêu biểu về khoa học. Phân tích tác động của các thành tựu đó đối với đời sống xã hội loài người trong các thế kỉ XVIII - XIX.

Xem đáp án » 14/03/2023 35

Câu 3:

Phân tích tác động của những thành tựu văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII - XIX đối với xã hội loài người.

Xem đáp án » 14/03/2023 32

Câu 4:

Hãy trình bày những thành tựu tiêu biểu về văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII-XIX.

Xem đáp án » 14/03/2023 28

Câu 5:

Trong các thế kỉ XVIII - XIX, xã hội loài người đã có những thành tựu lớn về khoa học, kĩ thuật và văn học, nghệ thuật. Hình ảnh bên là I. Niu-tơn - người có phát minh khoa học vĩ đại trong thời kì lịch sử này. Theo em, đó là phát minh nào? Hãy chia sẻ những điều em biết về những thành tựu khoa học, kĩ thuật mang dấu ấn thời đại, cũng như tác động của các thành tựu đó đối với đời sống con người.

Trong các thế kỉ XVIII XIX, xã hội loài người đã có những thành tựu lớn về khoa học (ảnh 1)

Xem đáp án » 14/03/2023 24

Câu 6:

Nêu những thành tựu chủ yếu về kĩ thuật trong thế kỉ XIX. Phân tích tác động của những thành tựu đó đối với xã hội loài người.

Xem đáp án » 14/03/2023 19

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK