Câu hỏi:

14/03/2023 25

Cách thể hiện hình ảnh “chái bếp” của bài thơ này có gì đặc sắc?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hình ảnh chái bếp hiện lên lại gắn liền với những kỉ niệm tuổi thơ của tác giả, những kí ức với cha mẹ với những dụng cụ quen thuộc gần gũi: nồi cám, cánh nỏ…

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nêu tác dụng của việc sử dụng điệp từ “cho” trong bài thơ.

Xem đáp án » 14/03/2023 34

Câu 2:

Nêu chủ đề của bài thơ. Dựa trên cơ sở nào để em xác định như vậy?

Xem đáp án » 14/03/2023 28

Câu 3:

Từ hình ảnh về chái bếp ở dòng thơ đầu tiên, hồi ức của tác giả mở rộng sang những hình ảnh nào? Điều đó thể hiện nét đặc biệt gì trong bố cục của bài thơ?

Xem đáp án » 14/03/2023 25

Câu 4:

Cảm hứng chủ đạo của bài thơ này là gì?

Xem đáp án » 14/03/2023 23

Bình luận


Bình luận