Câu hỏi:

14/03/2023 28

Từ hình ảnh về chái bếp ở dòng thơ đầu tiên, hồi ức của tác giả mở rộng sang những hình ảnh nào? Điều đó thể hiện nét đặc biệt gì trong bố cục của bài thơ?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Từ hình ảnh về chái bếp ở dòng thơ đầu tiên, hồi ức của tác giả mở rộng sang những hình ảnh: ngọn khói, nồi cám, vườn nhà, cánh nỏ, hồn người, quê cũ, nước đầu nguồn…

→ Tác giả sắp xếp các hình ảnh, sự vật theo bố cục mở rộng, từ những thứ gần gũi giản dị đến những hình ảnh, sự vật rộng lớn hơn.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nêu tác dụng của việc sử dụng điệp từ “cho” trong bài thơ.

Xem đáp án » 14/03/2023 35

Câu 2:

Nêu chủ đề của bài thơ. Dựa trên cơ sở nào để em xác định như vậy?

Xem đáp án » 14/03/2023 28

Câu 3:

Cách thể hiện hình ảnh “chái bếp” của bài thơ này có gì đặc sắc?

Xem đáp án » 14/03/2023 25

Câu 4:

Cảm hứng chủ đạo của bài thơ này là gì?

Xem đáp án » 14/03/2023 24

Bình luận


Bình luận