Câu hỏi:

14/03/2023 530

Nêu chủ đề của bài thơ. Dựa trên cơ sở nào để em xác định như vậy?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Chủ đề của bài thơ: Nỗi nhớ thương của tác giả với chái bếp với ngôi nhà và quê hương yêu dấu.

- Xác định như vậy dựa vào việc từ “chái bếp” được lặp đi lặp lại 7 lần.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cách thể hiện hình ảnh “chái bếp” của bài thơ này có gì đặc sắc?

Xem đáp án » 14/03/2023 911

Câu 2:

Từ hình ảnh về chái bếp ở dòng thơ đầu tiên, hồi ức của tác giả mở rộng sang những hình ảnh nào? Điều đó thể hiện nét đặc biệt gì trong bố cục của bài thơ?

Xem đáp án » 14/03/2023 788

Câu 3:

Nêu tác dụng của việc sử dụng điệp từ “cho” trong bài thơ.

Xem đáp án » 14/03/2023 424

Câu 4:

Cảm hứng chủ đạo của bài thơ này là gì?

Xem đáp án » 14/03/2023 283

Bình luận


Bình luận