Câu hỏi:

12/07/2024 2,076

Giá trị của hàng hóa được biểu hiện thông qua

   

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án D

Theo SGK GDCD trang 15 thì giá trị của hàng hóa được biểu hiện thông qua giá trị trao đổi. Vậy đáp án đúng là giá trị trao đổi.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một trong những chức năng của thị trường là

      

Xem đáp án » 12/07/2024 158,112

Câu 2:

Sản phẩm của lao động có thể thỏa mãn được nhu cầu nào đó của con người thông qua trao đổi mua, bán là

Xem đáp án » 12/07/2024 108,532

Câu 3:

Thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa được tính bằng 

Xem đáp án » 12/07/2024 81,491

Câu 4:

Giá trị của hàng hóa được quyết định bởi

  

Xem đáp án » 12/07/2024 81,053

Câu 5:

Giá trị xã hội của hàng hóa được xác định bởi

Xem đáp án » 12/07/2024 62,087

Câu 6:

Hàng hóa là một phạm trù lịch sử vì hàng hóa

   

Xem đáp án » 12/07/2024 59,193

Câu 7:

Mối quan hệ nào sau đây là quan hệ giữa giá trị và giá trị trao đổi?

Xem đáp án » 12/07/2024 50,341

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »
tuyen-dung-giao-vien-1900