Câu hỏi:

11/02/2020 14,785

Tiền dùng để đo lường và biểu hiện giá trị của hàng hóa khi tiền thực hiện chức năng

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án C

Theo SGK GDCD lớp 11 trang 20 thì tiền dùng để đo lường và biểu hiện giá trị của hàng hóa khi tiền thực hiện chức năng. Vậy đáp án đúng là thước đo giá trị.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một trong những chức năng của thị trường là

      

Xem đáp án » 11/02/2020 158,123

Câu 2:

Sản phẩm của lao động có thể thỏa mãn được nhu cầu nào đó của con người thông qua trao đổi mua, bán là

Xem đáp án » 11/02/2020 108,545

Câu 3:

Thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa được tính bằng 

Xem đáp án » 11/02/2020 81,564

Câu 4:

Giá trị của hàng hóa được quyết định bởi

  

Xem đáp án » 11/02/2020 81,118

Câu 5:

Giá trị xã hội của hàng hóa được xác định bởi

Xem đáp án » 10/12/2021 62,100

Câu 6:

Hàng hóa là một phạm trù lịch sử vì hàng hóa

   

Xem đáp án » 11/02/2020 59,215

Câu 7:

Mối quan hệ nào sau đây là quan hệ giữa giá trị và giá trị trao đổi?

Xem đáp án » 11/02/2020 50,355

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »
tuyen-dung-giao-vien-1900