Câu hỏi:

13/07/2024 4,972

Một chai rượu vang Đà Lạt có giá là 85.000 VNĐ, giá cả mặt hàng này thể hiện chức năng nào của tiền tệ?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án D

Giá trị của hàng hóa được biểu hiện bằng một lượng tiền nhất định gọi là giá cả hàng hóa. Trong trường hợp này, một chai rượu vang Đà Lạt có giá là 85.000 VNĐ, nghĩa là giá trị của mặt hàng này được đo là 85.00VNĐ. Điều này cho thấy giá cả mặt hàng này thể hiện chức năng là thước đo giá trị của tiền tệ.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một trong những chức năng của thị trường là

      

Xem đáp án » 13/07/2024 158,113

Câu 2:

Sản phẩm của lao động có thể thỏa mãn được nhu cầu nào đó của con người thông qua trao đổi mua, bán là

Xem đáp án » 13/07/2024 108,533

Câu 3:

Thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa được tính bằng 

Xem đáp án » 13/07/2024 81,497

Câu 4:

Giá trị của hàng hóa được quyết định bởi

  

Xem đáp án » 13/07/2024 81,061

Câu 5:

Giá trị xã hội của hàng hóa được xác định bởi

Xem đáp án » 13/07/2024 62,087

Câu 6:

Hàng hóa là một phạm trù lịch sử vì hàng hóa

   

Xem đáp án » 13/07/2024 59,200

Câu 7:

Mối quan hệ nào sau đây là quan hệ giữa giá trị và giá trị trao đổi?

Xem đáp án » 13/07/2024 50,347

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »
tuyen-dung-giao-vien-1900