Câu hỏi:

11/02/2020 7,472

Nếu tiền rút khỏi lưu thông và đi vào cất trữ để khi cần thì đem ra mua hàng là tiền thực hiện chức năng gì dưới đây?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án A

Làm phương tiện cất trữ, tức là tiền rút khỏi lưu thông và được cất trữ lại để khi cần thì đem ra mua hàng. Nhưng để làm được chức năng phương tiện cất trữ thì tiền phải đủ giá trị, tức là tiền đúc bằng vàng, hay những của cải bằng vàng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một trong những chức năng của thị trường là

      

Xem đáp án » 11/02/2020 158,168

Câu 2:

Sản phẩm của lao động có thể thỏa mãn được nhu cầu nào đó của con người thông qua trao đổi mua, bán là

Xem đáp án » 11/02/2020 108,606

Câu 3:

Thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa được tính bằng 

Xem đáp án » 11/02/2020 81,709

Câu 4:

Giá trị của hàng hóa được quyết định bởi

  

Xem đáp án » 11/02/2020 81,346

Câu 5:

Giá trị xã hội của hàng hóa được xác định bởi

Xem đáp án » 10/12/2021 62,141

Câu 6:

Hàng hóa là một phạm trù lịch sử vì hàng hóa

   

Xem đáp án » 11/02/2020 59,270

Câu 7:

Mối quan hệ nào sau đây là quan hệ giữa giá trị và giá trị trao đổi?

Xem đáp án » 11/02/2020 50,391

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »
tuyen-dung-giao-vien-1900