Câu hỏi:

12/02/2020 4,420

Vì sao Đảng ta quyết định phát động cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược (cuối năm 1946)?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

D.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trọng tâm của công cuộc cải cách - mở cửa ở Trung Quốc (từ năm 1978) là gì?

Xem đáp án » 12/02/2020 19,570

Câu 2:

Lực lượng chủ yếu của cuộc khởi nghĩa Yên Thế chống thực dân Pháp xâm lược là

Xem đáp án » 12/02/2020 12,403

Câu 3:

Mục đích của thực dân Pháp khi tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Việt Nam là gì?

Xem đáp án » 12/02/2020 6,119

Câu 4:

Từ năm 1973 đến năm 1991, nền kinh tế các nước Tây Âu lâm vào tình trạng khủng hoảng, suy thoái là do

Xem đáp án » 12/02/2020 3,303

Câu 5:

Bài học nào được rút ra từ cuộc đấu tranh ngoại giao của Đảng và Chính phủ ta trong những năm 1945 - 1946, được vận dụng trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, hải đảo của nước ta hiện nay?

Xem đáp án » 12/02/2020 2,982

Câu 6:

Dựa vào đâu thực dân Pháp đề ra kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi (1950)?

Xem đáp án » 12/02/2020 2,771

Bình luận


Bình luận