Bộ đề TN luyện thi THPTQG 2019 tổ hợp KHXH có đáp án (Lịch Sử)

  • 12185 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Liên bang Cộng hoà XHCN Xô viết được thành lập vào thời gian nào?

Xem đáp án

Câu 2:

Đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX, trong các nước TBCN, Cộng hoà Liên bang Đức trở thành cường quốc công nghiệp

Xem đáp án

Câu 3:

Định ước Henxinki (năm 1975) được ký kết giữa

 

Xem đáp án

Câu 5:

Trước cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp, trong xã hội Việt Nam tồn tại hai giai cấp cơ bản là

Xem đáp án

Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

P

1 năm trước

Phương Thu

H

1 năm trước

Hà Nguyễn

Bình luận


Bình luận