Bộ đề TN luyện thi THPTQG 2019 tổ hợp KHXH có đáp án (Lịch Sử)

  • 13810 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Liên bang Cộng hoà XHCN Xô viết được thành lập vào thời gian nào?

Xem đáp án

Câu 2:

Đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX, trong các nước TBCN, Cộng hoà Liên bang Đức trở thành cường quốc công nghiệp

Xem đáp án

Câu 3:

Định ước Henxinki (năm 1975) được ký kết giữa

 

Xem đáp án

Câu 5:

Trước cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp, trong xã hội Việt Nam tồn tại hai giai cấp cơ bản là

Xem đáp án

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

P

2 năm trước

Phương Thu

H

2 năm trước

Hà Nguyễn

Bình luận


Bình luận